Designteori og metode

I designteori og metode læser vi teori og sætter metoder i spil i praksis. Du lærer forskellige historiske designepoker at kende og arbejder i praksis med at anvende de metoder som du lærer at kende.
Du lærer at forholde dig kritisk til dit eget og andres design, og sætte begreber på dit eget designarbejde. Du opnår vigtige redskaber til at analysere designprodukter, og bliver skarpere til at argumentere for dine egne designvalg og løsninger.