TEXTILSKOLENs vedtægter.

Vedtægter_2016

Vedtaget af bestyrelsen den 20.september 2016
Offentlig gjort på hjemmesiden den 2. marts 2017