Værdigrundlag

Vi har fokus på designproces og innovation. Vi har rødder i og kærlighed til det gode håndværk.
Skolens mål er at bibringe eleverne dannelse gennem erfaring med designproces og skabende virke, og at give dem et fundament og vidensgrundlag for det videre liv som menneske, som studerende og som udøvende professionel.
 

Nærmere formål

Kloge hænder / The thinking hand

Vi vil bringe de tekstile værdier og håndværket ind i en moderne og innovativ kontekst.
Vi ser et behov i tiden for de kropsligt erkendte værdier -det taktile og det sanselige – og tror på vigtigheden i at forholde sig til verden gennem en materiel forståelse.
Vi tilstræber at give eleverne et fundament og et vidensgrundlag baseret på både en teoretisk og en praktisk erkendelse.
 

Kritisk sans

Vi har fokus på at skolens elever træner og udvikler et fagligt sprog og kritisk sans. Vi tror på vigtigheden af evnen til at forholde sig analyserende til eget og andres arbejde, og af at perspektivere sin egen praksis i samfundsmæssig, kulturel og historisk sammenhæng.
 

Nærvær og fordybelse

Vores undervisning og samvær er baseret på nærvær, fordybelse og en faglig forankring i det materialenære, eksperimenterende og praktiske arbejde.
Vi lægger vægt på at miljøet på TEXTILSKOLEN er åbent og at her er højt til loftet. Vi har øje for værdien af forskellighed, og lægger vægt på generøsitet, åbenhed og evne til at samarbejde i et fagligt baseret og forpligtende fællesskab for alle elever og ansatte på skolen.

 

TEXTILSKOLENs vedtægter.

Vedtægter_2016

Vedtaget af bestyrelsen den 20.september 2016
Offentliggjort på hjemmesiden den 2. marts 2017

 

Databehandlingspolitik.

Databeskyttelsespolitik2018

Offentliggjort på hjemmesiden den 25.maj 2018