Udfyld tilmeldingsblanketten for at tilmelde dig et forløb på TEXTILSKOLEN

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig et brev med en indmeldelsesblanket og oplysninger om indbetaling af indmeldelsesgebyr.
Framelding fra kurset kan ske indtil 6 uger før semesterstart. Herefter er tilmeldingen bindende for 1 semester.

Der er ingen adgangsbegrænsning eller krav til særlige forudsætninger for at starte på skolen. Det eneste, det kræver, er lyst og engagement.

    • Pris, skoleåret 2017/2018: 804,- pr uge. Betalingen dækker undervisning og mad. Derudover må man beregne udgifter til materialer.

Uge prisen reguleres hvert år i november gældende for kommende skoleår.

  • Indmeldelsesgebyr: 1000,- betales ved optagelse på skolen. Betalingen dækker administrationsomkostninger ved indmeldelse, og grundmaterialer som du får udleveret, når du starter på skolen.
  • Studieture, pris:
    10.klasse: 3500,- (obligatorisk)
    Designlinje: 5000,- (valgfri)
  • Du betaler selv alle materialer til dine egne projekter mens du går på skolen.

Tilmelding

  • Sæt kryds ved det ønskede: